GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

_

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ er en patenteret kystsikringsmetode, som udnytter naturens egne kræfter og fænomener til at:

 • reducere styrken af havets påvirkning mod skrænten
 • modvirke sandflugt
 • reetablere naturlig flora til fremtidig beskyttelse af skrænten

Dermed opnår man både, at en naturlig og attraktiv strand og skrænt genskabes og at fremtidig erosion modvirkes.

GroundPlug® Biologisk Kystsikring kombinerer 100 år gamle hollandske kystsikringsteknikker med vores ingeniørudviklede kystsikringssystemer for at opnå den optimale kystbeskyttelse.

1. Genopbygning af skrænt og skræntfod

_

Strandens hældning og et naturligt leje for skrænten etableres ved hjælp af pilefaskiner i terrasser.

Strandens hældning aftager bølgens kraft mod skrænten, mens faskinerne reducerer påvirkningen af bølgens tilbagetrækning på stranden.

2. Reetablering af naturlig skræntbeskyttelse

_

På hver terrasse udlægges geotekstil af kokos efterfulgt af en madras af pilefelter, som sikres med GroundPlug® Twister™ skruefundamenter.

I kokosmåtterne udplantes marehalm og anden lokal flora, som beskyttet af geotekstil og pilemadras får ro til at etablere et stærkt rodnet, der fastholder og beskytter skrænten.

3. Sandfang og sandfodring

_

Det biologiske kystsikringsanlæg tilføres en mængde sand under etableringen. Derudover opsætter rækker af pile-ris, som sammen med marehalmen virker sandfangende.

Der sandfodres derefter årligt en påkrævet mængde sand, som dog er markant mindre end ved alenestående sandfodringsløsninger.

Fordele ved GroundPlug® Biologisk Kystsikring™

_
 • Kontrolleret erosion
 • Mindre sandfodring
 • Mindre tilsanding af havne og indløb
 • Mindre sandsugning, til gavn for fiskeyngel
 • Genskaber og bevarer naturens flora
 • Bedre natur til gavn for lokale, turister og dyreliv
 • En bæredygtig og æstetisk løsning

Udviklet i samarbejde med eksperter

_

GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ er udviklet i samarbejde med en kompetent gruppe af eksperter på kystsikringsområdet, bl.a. fra Aarhus Universitet og førende kystsikringseksperter fra Holland. I oktober 2018 blev det første biologiske kystsikringsprojekt for kystlauget i Nr. Lyngby ved Løkken godkendt af Kystdirektoratet og Hjørring Kommune.

Projektet i
Nørre Lyngby

_

Kystlauget i Nr. Lyngby, som består af en gruppe på 8 husejere er de første i Danmark til at sikre deres kyststrækning med GroundPlug® Biologisk Kystsikring™. Projektet rækker over en strækning på 130 meter. Første del af projektet blev etableret i november 2018 og anden del forventes færdiggjort i foråret 2019. 

Hvordan sker kysterosion

Naturen vil altid søge mod en ligevægt ved en påvirkning. Så når vandstanden stiger, vil de fleste kyster søge mod en ny ligevægt, som medfører erosion af strand og skrænt.
På videoen her, kan du se en animation af situationen ved Nørre Lyngby strand og hvordan GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ vil blive etableret.

_

Kysterosion er altså en helt naturlig udvikling og består oftest af flere påvirkninger

_

1. Udsultning af forstranden

Hav og vind kræver store mængder sand og forårsager med tiden en tilbagerykning af kystlinjen.

2. Hård påvirkning af skrænten.

Når strandens hældning udflades og kystlinjen tilbagerykkes, rammer bølgerne under efterårets storme skrænten med maksimal kraft og undergraver skrænten, som styrter ned.

3. Tab af naturlig skræntbeskyttelse

Skrænten mister sit naturlige plantedække af bl.a. marehalm, som virker naturligt sandfangende og både beskytter skrænten mod udefra og indefra kommende vandpåvirkninger.

Hvem kan vi hjælpe?

_

GroundPlug & Pilebyg deltager både i offentlige kystsikringsprojekter og i kystsikringsprojekter af forskellig størrelse for private ejerforeninger eller enkeltpersoner.

 

Hvordan kan GroundPlug hjælpe dit kystsikringsprojekt

 • Besigtigelse af erosionsramte kyststrækninger og kortlægning af problematikker
 • Facilitering af informations- og beslutningsfasen for foreninger
 • Projektering, beregning, dokumentation og ansøgningsproces til Kommune og Kystdirektoratet
 • Etablering af biologisk kystsikringsanlæg og reetablering af naturlig flora
 • Vedligeholdelse af kystsikringsanlæg i etableringsfasen påkrævet årlig sandfodring