Sandfodring

Sandfodring

_

Sand flytter sig – og det skal det gøre!

Kysten er dynamisk, og de meteorologiske forhold og kystens udformning, helt fra yderste revle til klitrækken, er af afgørende betydning for udviklingen. Når bølgen ruller ind på lavt vand, hvirvles sand op fra havbunden. Lokale bølge- og strømforhold afgør så, hvor og hvordan sandet flyttes rundt. Sandtransport foregår både på tværs og på langs af kysten, og aflejring af sand et sted vil medføre, at det mangler et andet sted.

Sand skal fanges om sommeren og foræres tilbage om vinteren

Under storm med forhøjede vandstande, store bølger og kraftige strømme, øges sandtransporten væsentligt, da hele stranden nu typisk også er dækket med vand. Dette kan medføre stor erosion og kysttilbagerykning. Sandet er dog ikke pist væk men ligger i stedet ude på revlen eller længere nede af kysten, hvor det nu har en beskyttende virkning.

Revler fungerer som sanddepoter og har afgørende betydning for mængden af den bølgeenergi, der når helt ind på kysten. De lave vanddybder over revlen bevirker nemlig, at bølgerne bryder på revlen og dermed frigiver en masse energi, som ellers ville have ramt kysten og ædt af strand og klitter.

Kilde: Kystdirektoratet

Markant mindre sandfodring med Biologisk Kystsikring

Sandfodring er også en del af GroundPlug® Biologisk Kystsikring™. Men fordi kystsikringsanlægget beskytter skrænten og fastholder sandet, føres langt mindre sand bort fra stranden. Derudover virker både hegnene af pile-ris og marehalmsbeplantningen effektivt sandfangende. En stor del af det sand, som ville være blevet først op af kysten som kronisk erosion forhindres altså, og sandfodringen bliver dermed kun 1/3-del end ved kystbeskyttelse alene bestående af sandfodring. Det betyder en markant besparelse for grundejerne i årlig sandfodring og vedligeholdelse.