Biologisk Skræntfod

Biologisk Skræntfod

_

Genopretning af skræntfoden er en vigtig del af en samlet kystsikring. Skræntfoden er med til at hæve kystprofilet og skal sikre skrænten mod undergravning, så denne ikke falder sammen. Ved en biologisk skræntsikring med GroundPlug® Biologisk Kystsikring™ får man naturen selv til at sikre mod erosion.

IMG_2869

Skræntfoden skal have ro til at etablere sig

_

Når man har reetableret skrænten beplantes den med marehalm, hjelm, lyng, havtorn og andre lokale planter. Det biologiske net af rodsystemer forankres og beskyttes i etableringsfasen af geotekstil i kokosnet og pilemadrasser, så det får ro til at etablere et stærkere rodsystem år efter år.

Madrasserne fastgøres med de ingeniørudviklede GroundPlug® Twister™ fundamenter, som har særligt gode forankringsevner i sand. Når beplantningen har fået fat og udviklet et solidt rodnet, fjernes forankringen.

Beplantningen har en række funktioner i kystbeskyttelsen:

_
  • Rodnettet holder på skrænten, så den bliver mere modstandsdygtig mod havets påvirkning
  • Planterne optager indefra kommende vand og begrænser nedbrydelse af skrænten indefra
  • Den overjordiske del af planterne beskytter skrænten mod udvaskning ovenfra
  • Planter som især marehalm og hjelm er selvsandfodrende og bidrager effektivt til både at holde på sandet men også at fange sand og medvirke til gradvis genopbygning af forstrand og skrænt
  • En naturlig flora giver en æstetisk og attraktiv strand til glæde for lokale og gæster
biologisk-skraentfod-6