Biologisk kystsikring klarede stormen Alfrida | TV2 Nord